Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cấp dưỡng khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp trách nhiệm cấp dưỡng đối với người không trực tiếp nuôi con.