Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về Các khoản thu nhập được miễn thuế.

Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về Thu nhập chịu thuế.

Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật tài chính, bố mẹ tặng cho con cái nhà đất thì sẽ con cái sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng

Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC-Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn

Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thu nhập phát sinh ngoài doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính... và một số nội dung khác

Các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán theo đó các cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở người chuyển nhượng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp được miễn thuế quy định tại...

Thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp người nộp thuế nộp thừa thuế thì được cơ quan nhà nước hoàn thuế.

Nếu sau thời gian thử việc, NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Cổ đông góp vốn (không phân biệt có tham gia quản lý công ty hay không), thì thu nhập nhận được khi chia lợi nhuận cho cổ đông phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về nhận thừa kế...

Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đất được bố mẹ tặng cho sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Nếu thu nhập hiện tại của người lao động không vượt quá 1.000.000 đồng thì người lao động thuộc diện người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân.