Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản có liên quan khác đều không có quy định về vấn đề “đền bù tuổi thanh xuân cho phụ nữ” nên việc yêu cầu chồng “bồi thường tuổi thanh xuân” khi ly hôn sẽ không có căn cứ và cơ sở để giải quyết.

Pháp luật Việt Nam không có quy định về bồi thường tuổi thanh xuân nhưng có thể yêu cầu cấp dưỡng nếu gặp khó khăn vì lý do kinh tế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn và yêu cầu bồi thường tuổi thanh xuân.

Pháp luật không quy định bồi thường tuổi thanh xuân, tuy nhiên sẽ tính đến yếu tố lỗi trong việc chia tài sản khi ly hôn

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ly hôn có được bồi thường tuổi thanh xuân không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc bồi thường tuổi thanh xuân sau ly hôn hay không.