Để được tư vấn cụ thể về Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Quý vị vui lòng gọi tới tổng đài 19006198.

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

còn nếu như bé từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì gia đình bạn phải đáp ứng đủ điều kiện cha dượng, mẹ kế,cô, cậu, dì, chú, bác ruột để được nhận bé làm con nuôi

Hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu nhưng không có con, tôi có mong muốn nhận con nuôi mà không biết thủ tục như thế nào. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi cần chuyển bị những giấy tờ gì để làm thủ tục nhận nuôi con nuôi? (Nguyễn Hưng - Bắc Ninh)

Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi),cần nộp hồ sơ lên UBND cấp xã nơi nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú để yêu cầu giải quyết.

Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi phải có đơn, kèm theo các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp.

Những người sau đây không được nhận con nuôi: a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; c) Đang chấp hành hình phạt tù...

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Việc nuôi con nuôi phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi, tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ..

Khoản 1, Điều 18 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định điều kiện đối với người nhận con nuôi

Luật sư tư vấn về thủ tục nhận nuôi con nuôi...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục nhận nuôi con của em gái.

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài:1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi...

rẻ em dưới 16 tuổi. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;...

Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; d) Có tư cách đạo đức tốt.

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định điều kiện của người nhận nuôi con nuôi