Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về vấn đề tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ các giao dịch về nhà đất. Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi GCNQSDĐ đã được cấp có sai sót, để được đính chính lại cần phải nộp lên văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ nộp bao gồm đơn đề nghị đính chính GCNQSDĐ kèm theo GCNQSDĐ bản gốc.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp quy định tại Điều 106 Luật Đất Đai năm 2013.