Sử dụng trái phép tài sản (bị coi là phạm tội) là hành vi của một người vì vụ lợi đã khai thác một cách bất hợp pháp giá trị sử dụng tài sản của người khác.

Sử dụng trái phép tài sản là hành vi của một người vì vụ lợi đã khai thác một cách trái phép giá trị sử dụng của tài sản do đang chiếm giữ. Để được tư vấn cụ thể về Tội sử dụng trái phép tài sản, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198.