Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện kiểm soát viên quy định tại Điều 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Người sử dụng lao động chỉ được phép ký kết hợp đồng xác định thời hạn với anh/chị tối đa hai lần. Tới lần thứ ba, hợp đồng sẽ trở thành hợp đồng xác định thời hạn.

Trong hợp đồng thương mại giao kết giữa các doanh nghiệp, họ thường bỏ qua những điều khoản có thể hạn chế tối đa thiệt hại cho các bên như sau...

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính theo quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Em làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn một năm. Nếu tiếp tục làm việc em sẽ được ký hợp đồng gì? Nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì được ký tối đa bao nhiêu lần?

Doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất với thời hạn tối đa là 01 năm. Nếu chưa thể hoạt động kinh doanh trở lại, doanh nghiệp có thể tiếp tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh lần thứ hai, thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ hai tối đa là 01 năm.

Trường hợp nào thì người sử dụng lao động được giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng với người lao động.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước là nhà chung cư thì tiêu chuẩn thiết kế mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2, tối đa không quá 70 m2, không khống chế số tầng nhưng phải phù hợp...

Người sử dụng lao động không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động thuộc trường hợp quy định tại Điều 39 Bộ luật Lao động 2012.

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp...

Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam...

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần đầu không quá 01 năm, và có thể gia hạn nhưng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau

Trường hợp người bị xử phạt tù không bị tạm giam, thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới một năm và không được quá năm năm.

Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng.

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không được vượt quá một phần ba thời gian thẩm định nội dung.

Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tập thể người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những tranh chấp. Trong nhiều trường hợp tập thể người lao động thường đình công mà không biết việc đình công của mình có hợp pháp hay không.