Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp mua đất có quyền sử dụng chung.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về mua đất có xác nhận vi bằng thì có đòi lại được tiền không.

Nguyên tắc thi hành án hình sự đã nêu rõ: “tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án”