Khoản 1 Điều 33 Luật doanh nghiệp quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Luật sư tư vấn trường hợp xin cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ở tầng thượng của tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng.

Pháp luật chỉ quy định việc Ủy thác liên quan đến mua bán hàng hóa. Vì vậy, anh (chị) nêu trên sẽ lập một bản hợp đồng ủy quyền chứ không lập hợp đồng ủy thác để quản lý phí bảo trì này.

Điều 49 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.