Căn nhà này được bạn hoàn tất thủ tục mua trước khi bạn kết hôn, mặt khác việc mua nhà là hoàn toàn từ tài sản riêng của bạn và trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mang tên bạn, do đó đây sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,...

Nếu đang trong quá trình thực hiện thủ tục cấp sổ hồng mà có đơn khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai đối với phần đất của bạn thì có thể cơ quan nhà nước phải dừng lại hồ sơ này. Sau khi giải quyết tranh chấp xong thì làm tiếp thủ tục cho bạn.

Diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do ủy ban nhân dân tỉnh của từng địa phương xác định.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về sử dụng sổ hồng để ghi nợ tiền sử dụng đất.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân...

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,...

Công trình cấp 1 (trên 20 tầng) - niên hạn sử dụng trên 100 năm; Công trình cấp 2 (08-20 tầng) - niên hạn sử dụng 50 - 100 năm; Công trình cấp 3 (02-07 tầng) - niên hạn sử dụng 20 - 50 năm; Công trình cấp 4 (01 tầng, kết cấu đơn giản) - niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

Theo quy định của pháp luật dân sự, nhà không có sổ hồng thì người sử dụng không được Nhà nước công nhân quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Khi vợ, chồng người sử dụng căn nhà làm thủ tục ly hôn thì căn nhà sẽ không được Tòa án tính là tài sản chung để phân chia.

Sổ đỏ, sổ hồng chỉ là tên gọi do người dân dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy để nói cho ngắn gọn...

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:...

Thực tế, sổ đỏ hay sổ hồng đều là một loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đều được pháp luật thừa nhận, có giá trị ngang nhau.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý...

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên...

Trên thực tế sổ đỏ, sổ hồng không phải là loại giấy tờ được pháp luật quy định mà đây chỉ là tên gọi do người dân dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy để tự đặt ra để nói cho ngắn gọn cũng như để phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận.

Muốn chuyển đổi từ "sổ đỏ" sang "sổ hồng" có được không? Thủ tục chuyển từ "sổ đỏ" sang "sổ hồng" như thế nào?

Luật sư tư vấn về thủ tục chuyển từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (mẫu mới, thường gọi là "sổ hồng").

Trường hợp bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất thổ cư và tặng cho các con thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sau đó làm thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hạn mức diện tích, tiền thuế đất khi làm sổ hồng.