Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 205 khi giải thể.

Khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp không được thực hiện các hoạt động bị cấm như: Cất giấu, tẩu tán tài sản; Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp...

Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp không được thực hiện các hành vi được quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2014, nếu vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, và phải bồi thường nếu gây ra thiệt hại.

Nội dung đề án bao gồm: - Căn cứ giải thể; - Phương án xử lí các vấn đề nhân sự, tài sản, tài chính; - Các giấy tờ xác định về nghĩa vụ tài chính cử đơn vị; - Quy định về trách nhiệm của thử trưởng đơn vị và cá nhân liên quan đối với việc giải thể này