Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành...

Luật sư tư vấn về tài sản chung của vợ chồng...

Gia đình mẹ tôi có mua đất ruộng của ông A vào năm 2006 gia đình mẹ tôi có làm hợp đồng viết tay có công chứng.

Luật sư tư vấn về: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ...

Điều 4 Nghị Định 65/2013 NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.