Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Nếu hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam thì đây tội hiếp dâm trẻ em. Nếu hành vi được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam không có quy định cụ thể.

Các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự trong luật thực định bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác.

Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.

Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, mà chưa đăng ký kết hôn nhưng trên thực tế đã sống chung với nhau như vợ chồng thì vẫn được công nhận quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hôn nhân...

Khoản 6, Điều 89 Luật đấu thầu 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Pháp luật chỉ cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Từ đời thứ tư trở đi, nếu đồng thời không thuộc các trường hợp cấm kết hôn và thỏa mãn điều kiện kết hôn thì có thể kết hôn với nhau.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;....

Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính là: Quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lí và năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện cho thương nhân đem lại sự hỗ trợ rất lớn cho các thương nhân gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, năng lực đàm phán cũng như sự am hiểu thị trường… có thể hợp tác với nhau.

Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ...

Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 111 Bộ luật hình sự

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp giải quyết quan hệ tài sản của nam, nữ không đăng ký kết hôn.

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng

Để phòng ngừa rủi ro, trong một số lĩnh vực đặc thù, doanh nghiệp yêu cầu người lao động giao kết: 'Thỏa thuận không cạnh tranh', trong đó người lao động cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh, không tiết lộ thông tin mật của doanh nghiệp...