Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT để quý vị tham khảo.