Tùy vào việc yêu cầu của nguyên đơn có được chấp thuận toàn bộ hoặc một phần hay không, bị đơn có đưa ra yêu cầu phản tố hay không, tòa án sẽ quyết định ai là người có trách nhiệm chi trả án phí, lệ phí.

Trong vụ án ly hôn có tranh chấp về tài sản, nghĩa vụ án phí mỗi bên phải chịu tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng.

Luật sư tư vấn về việc tính án phí trong luật tố tụng dân sự như sau: