Khi không đồng ý với quyết định sa thải của công ty, người lao động có thể yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải hoặc trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết mà không cần thông qua hòa giải viên.

Bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, người lao động được người sử dụng lao động bồi thường hoặc hỗ trợ. Ngoài ra, nếu đủ điều kiện do luật định, người lao động có thể được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau, tai nạn lao động.

Công ty quyết định thay đổi địa điểm làm việc khác với nội dung hợp đồng lao động đã ký mà không thỏa thuận với người lao động là vi phạm hợp đồng.

Người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác với thời gian chuyển công tác cộng dồn không quá 60 ngày trong vòng một năm mà không cần sự đồng ý của người lao động nhưng phải thông báo trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.