Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn là hành vi bị phám luật cấm.

Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ… 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh.

Do đó việc kết hôn là dựa trên sự tự nguyện giữa nam và nữ khi đủ điều kiện về tuổi, năng lực hành vi dân sự, không thuộc trường hợp cấm kết hôn, gia đình không có hề có sự can thiệp vào.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ông bà nội tranh giành quyền nuôi cháu và ngăn cản bố về việc thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thăm con sau khi ly hôn.

Luật sư tư vấn trường hợp ngăn cản người lao động nghỉ việc khi hợp đồng hết hạn.

Pháp luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ và chồng đều bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái.