Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp vi phạm nội quy lao động.

Việc nội quy công ty có quy định về vấn đề đi muộn, xử phạt vi phạm, hạ xếp loại lao động, khiển trách là hoàn toàn hợp lý.

Người sử dụng lao động sử dụng trên 10 lao động phải có nội quy lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động...

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, pháp luật quy định không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Khi nội quy của công ty trái với quy định của pháp luật thì sẽ không thể kỷ luật người lao động nếu người lao động vi phạm những quy định này.

Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động:1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động;2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;...

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về căn cứ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động: Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động - khoản 3 Điều 128 Bộ luật Lao động.

Doanh nghiệp sử dụng trên 10 lao động nên phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh theo khoản 9 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh...

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản

Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động...

Công ty nơi người lao động làm việc trả lương theo sản phẩm họ sẽ được hưởng lương theo kết quả lao động của mình, mức lương theo kết quả lao động sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Người sử dụng lao động sử dụng trên 10 lao động phải có nội quy lao động và nội quy sẽ bao gồm những nội dung chủ yếu về thời gian làm việc, nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn vệ sinh lao động, xử lý kỷ luật lao động không trái với quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.