Ngôi nhà là tài sản chung vợ chồng, sau khi chia tài sản chung, phần tài sản của ai sẽ do người đó định đoạt, có nghĩa bác bạn có thể di chúc tài sản thừa kế thuộc sở hữu của bác bạn

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa;

Theo quy định trên của pháp luật thì tài sản là quyền sử dụng đất được tặng cho trong thời kì hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp được tặng cho riêng, được thừa kế riêng hoặc có được thông qua tài sản riêng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về giành quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ thai sản cho nam giới khi đã ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền trực tiếp nuôi con khi con chưa thành niên.

Quyền trực tiếp nuôi con...

Vợ có quyền nuôi con khi ly hôn nếu con dưới 36 tháng tuổi.