Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai;...

Theo quy định tại khoản 4 Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012, lao động nữ nghỉ thai sản muốn xin đi làm sớm trở lại cần đáp ứng được ba yêu cầu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ nghỉ thai sản.