Việc giao kết hợp đồng bằng miệng hay bằng văn bản không dựa vào trình độ, bằng cấp của người lao động mà dựa vào thời hạn của hợp đồng. Người sử dụng lao động tùy vào tính chất của công việc và điều kiện của công ty mình mà lựa chọn hình thức giao kết phù hợp.

Khi không đồng ý với quyết định sa thải của công ty, người lao động có thể yêu cầu hòa giải viên lao động hòa giải hoặc trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết mà không cần thông qua hòa giải viên.

Bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, người lao động được người sử dụng lao động bồi thường hoặc hỗ trợ. Ngoài ra, nếu đủ điều kiện do luật định, người lao động có thể được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau, tai nạn lao động.

Công ty quyết định thay đổi địa điểm làm việc khác với nội dung hợp đồng lao động đã ký mà không thỏa thuận với người lao động là vi phạm hợp đồng.

Người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác với thời gian chuyển công tác cộng dồn không quá 60 ngày trong vòng một năm mà không cần sự đồng ý của người lao động nhưng phải thông báo trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Người sử dụng lao động căn cứ theo thời gian làm việc của người lao động để có thể xác định việc có hay không việc phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động.

Người lao động bị tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

Pháp luật không quy định tối đa số lần ký mà người sử dụng lao động được ký kết hợp đồng lao động thời vụ với người lao động. Tuy nhiên trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn hợp đồng thời vụ thì công ty buộc phải ký hợp đồng lao động thời vụ tiếp theo.

người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động. Tuy nhiên, anh (chị) phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết trong cả 02 hợp đồng lao động (về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, địa điểm làm việc…)

Pháp luật lao động không có quy định về việc người sử dụng lao động phải tạo điều kiện, bố trí việc làm cho lao động nữ hết hạn hợp đồng khi đang nghỉ thai sản.

Người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp này?

Theo luật BHXH năm 2014, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.

Nhiều doanh nghiệp vẫn giao kết hợp đồng với người lao động cao tuổi theo nguyện vọng tiếp tục làm việc cũng như năng lực chuyên môn của họ đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm

Các trường hợp người sử dụng lao động sa thải người lao động trái pháp luật được quy định tại Bộ luật Lao động.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải ban hành nội quy lao động.