Căn cứ theo quy định Điều 4 Luật Thuế GTGT, tổ chức, cá nhân không kinh doanh không phải là người nộp thuế GTGT.

Việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Luật sư tư vấn về đình chỉ hóa đơn thì kê khai lại thuế như thế nào...

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong trường hợp góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

Kê khai hưởng di sản thừa kế cần có đầy đủ giấy tờ xác nhận mối quan hệ bố mẹ, vợ chồng, con cái, bao gồm giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, hộ khẩu.

Kê khai điều chỉnh tờ khai thuế khi ghi sai hóa đơn.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định Luật quản lý thuế.

Hóa đơn GTGT đó được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót được quy định tại: Điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

Luật sư tư vấn về việc Kê khai thuế không khớp...

Công ty phải thực hiện kê khai (kể cả trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế), nộp các loại thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà,

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...

Thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo...

Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn mẫu số 01A/KK-HĐ ban hành kèm theo Thông tư này...

Tư vấn pháp luật truy thu lại thuế...