Một trong các bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật là căn cứ chấm dứt hợp đồng thuê đất trước thời hạn.

Do đất mà gia đình bạn có hợp đồng thuê đất (đấu thầu) thuộc quỹ đất công ích của UBND xã nên sẽ việc thuê đất của bạn sẽ phải tiến hành đấu giá QSDĐ theo quy định tại khoản 1 điểm đ Điều 118 Luật đất đai 2013

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà được quy định tại Điều 131 Luật nhà ở 2014.

Điều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình.

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định.

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định.

Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, người thuê quyền sử dụng đất phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được giải quyết theo thoả thuận của các bên

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì hai bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã thỏa thuận trong hợp đồng khi hết hạn hợp đồng thì hai bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì ban đầu

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê đất.

Tranh chấp đất đai được hòa giải tại cơ sở, nếu hòa giải không thành, các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết

Tổ chức được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê vàsử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm không được chuyển đổi mục đích sử dụng của đất thuê qua hợp đồng thuê đất.

Luật sư tư vấn về các quy định của pháp luật về trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng thuê đất trước thời hạn.

Trong trường hợp bên cho thuê quyền sử dụng đất là cá nhân chết thì bên thuê vẫn được tiếp tục thuê quyền sử dụng đất cho đến hết thời hạn thuê.

họ sẽ phải bồi thường cho bạn theo quy định của pháp luật.Vì vậy bạn có quyền yêu cầu bên cho thuê bồi thường cho bạn theo thỏa thuận trong hợp đồng

ông chứng bắt buộc phải có mặt của hai bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Tuy nhiên, mẹ bạn đang ở trong trại giam thì phải bắt buộc có Công chứng viên đến tại trại giam để xác nhận và công chứng

Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, người thuê quyền sử dụng đất phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được giải quyết theo thoả thuận của các bên

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.