Trường hợp chị bạn đã viết giấy tặng cho bạn ngôi nhà nhưng không đi công chứng giấy tờ này thì giao dịch này không có giá trị pháp lý và chị bạn vẫn có quyền đối với ngôi nhà đó.