Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Để được tư vấn cụ thể về Hồ sơ và thời hạn đăng ký sáng chế quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn 19006198.