Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp cổ đông góp vốn vào công ty là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư năm 2014.

Anh A và anh B (đều là người Việt Nam) cùng góp vốn để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hỏi anh A và anh B cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để thành lập doanh nghiệp trên?

Hỏi: Tôi đang muốn thành lập công ty TNHH mà không biết thủ tục thế nào. Vậy Luật sư cho biết, tôi có thể gọi Tổng đài tư vấn pháp luật như thế nào? (Hoàng Hưng - Hà Nội)

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty có tối thiểu hai thành viên góp vốn, tối đa 50 thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Hồ sơ thành lập bao gồm các giấy tờ theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2014 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/11/2015 quy định chi tiết về hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên bao gồm những tài liệu được quy định cụ thể trong điều 22 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ...