Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 27/2009/NĐ-CP thì cảnh sát hình sự hoàn toàn có quyền yêu cầu dừng xe đối với một số trường hợp.

Nếu dừng xe để kiểm tra hành chính, CSGT phải có chuyên đề, hoặc mệnh lệnh, kế hoạch do trưởng Công an cấp huyện trở lên ký. Nếu xử lý lỗi vi phạm luật giao thông, cảnh sát giao thông phải chứng minh được lỗi vi phạm bằng hình ảnh.