Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc chia quyền sử dụng đất khi nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng.

Theo quy định trên của pháp luật thì tài sản là quyền sử dụng đất được tặng cho trong thời kì hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp được tặng cho riêng, được thừa kế riêng hoặc có được thông qua tài sản riêng.

“Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”.

Điều 43 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng

Cho tôi hỏi, chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân thế nào?

Luật sư tư vấn chia tài sản thừa kế...