Pháp luật cho phép vợ/chồng có quyền ly hôn bất cứ thời điểm nào, trừ trường hợp chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014).

Bản cam kết được ký kết chỉ có người làm chứng mà không có công chứng. Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của anh (chị) chưa được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định sẽ không có giá trị pháp lý.

Người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp NLĐ vi phạm

Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con...

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;...

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của bản cam kết

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; Được sửa đổi, bổ sung...

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng được phân chia theo nguyên tắc quy định tại Điều 95 Luật hôn nhân và gia đình: do các bên thỏa thuận hoặc có thể yêu cầu Tòa án chia.

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Ngân hàng không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lý do mang thai. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Ngân hàng có thể bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Thực tế trong hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, các công ty vẫn thường yêu cầu người lao động phải có đơn tự nguyện đăng kí dự quyển đi làm việc ở nước ngoài.

Thành viên công ty TNHH chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp và phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty .

Theo quy định của pháp luật thì thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết thì có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp vào công ty.

Tôi có góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và muốn thay đổi tài sản đã cam kết góp...