Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bố mẹ chỉ nói miệng sẽ tặng quyền sử dụng đất cho con, hợp đồng tặng cho có hiệu lực không.

Điều 16 Luật HN&GĐ quy định giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Nếu tại thời điểm chú anh (chị) lập di chúc mà kh́ông có bằng chứng chứng minh người đó không minh mẫn hay bị lừa dối, đe dọa... thì di chúc vẫn được coi là có hiệu lực.

Quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, mà chưa đăng ký kết hôn nhưng trên thực tế đã sống chung với nhau như vợ chồng thì vẫn được công nhận quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp anh (chị) xây nhà vượt hạn mức trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì anh (chị) sẽ được công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng đó. Nếu sau thời hạn này sẽ không được công nhận.

Nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục Sở hữu trí tuệ.

Hội đồng quản trị trong trường trung cấp tư thục là đại diện duy nhất của Chủ sở hữu, có nhiệm kỳ 5 năm, sau 5 năm, nhà trường phải thực hiện thủ tục bầu, bổ nhiệm lại Hội đồng quản trị và đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Công nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp không có giấy tờ về đất; Có cấp được sổ đỏ khi mất giấy chuyển nhượng? Công nhận quyền sử dụng đất khi có sự thay đổi ranh giới đất.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài tại Việt Nam để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp cưới mà không đăng ký kết hôn không được công nhận là vợ chồng.

Việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền sẽ không được pháp luật công nhận. Do đó, để đảm bảo quyền lợi, anh (chị) nên yêu cầu huỷ bỏ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũ và xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn mới.

Luật sư tư vấn về việc di chúc miệng có được công nhận...

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết hôn và môi giới kết hôn5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi môi giới kết hôn trái pháp luật...

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở 2014 như được phép nhập cảnh vào Việt Nam, có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam thông qua hình thức mua, nhận tặng cho,...

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Luật sư tư vấn về hạn mức sử dụng đất...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hợp đồng hôn nhân có được công nhận không...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp có đăng ký kết hôn nhưng không chung sống với nhau có được coi là vợ chồng hay không.