Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do đau ốm.

Sa thải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động.

Với đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động của Công ty Luật TNHH Eveerst. Trường hợp công ty sa thải và không trả lương cho người lao động được tư vấn cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động

Lao động nữ có quyền bình đẳng trong quá trình tham gia tuyển dụng, làm việc tại doanh nghiệp...

Theo quy định trên, người sử dụng lao động không được phép yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.