Hỏi: Hiện tại tôi đang muốn yêu cầu ly hôn đơn phương với vợ. Đề nghị Luật sư tư vấn cho tôi cách viết đơn ly hôn đơn phương. (Hoàng Mạnh - Hải Phòng)

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm một tuổi.