Con thương binh là một trong các đối tượng được ưu tiên trong thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Người thừa kế theo pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ...

Luật sư tư vấn tài sản thừa kế...

Giữa anh và con dâu cũ đã từng phát sinh quan hệ là bố chồng và con dâu, do đó anh không thể kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với con dâu cũ của anh.

Khi hai vợ chồng anh chị ly hôn, đối với các tài sản chung của chị và chồng, theo pháp luật sẽ được chia đôi theo quy định tại Điều 59 Khoản 2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Tài sản được hình thành trước khi vợ chồng bạn kết hôn. Theo quy định tại Điều 33 nói trên, tài sản này không phải tài sản chung của vợ chồng bạn nên ly hôn bạn sẽ không được chia.

Việc phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật là chia theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp;...