Nếu hành vi đối xử tàn ác này gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của các em, thì các bảo mẫu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác.