Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH,

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó

Người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình; đồng thời có nghĩa vụ trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.

Văn bản pháp luật quy định chi tiết nhất, hoàn chỉnh và cụ thể về bảo hiểm xã hội là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Ngoài ra, còn có các văn bản pháp luật khác cũng quy định, hướng dẫn về bảo hiểm xã hội như Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH,

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội...

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động...

Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế...

Có 02 hình thức nghỉ dưỡng sức tương ứng với 02 mức hưởng dưỡng sức.

Điều 24 Quyết định số: 1111/QĐ – BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm

Người lao động có 02 sổ bảo hiểm xã hội thời gian đóng không trùng nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi sổ bảo hiểm sau đó in các thông tin vào sổ mới.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách khởi kiện khi công ty không trả tiền bảo hiểm xã hội.

Nếu trong năm 2015 bạn làm thủ tục hưởng BHXH một lần thì vẫn áp dụng quy định trong Luật BHXH năm 2006 về mức hưởng BHXH một lần là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương đương với 1 năm tham gia BHXH.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm...

Mức hưởng chế độ ốm đau của Người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Tôi vừa xin nghĩ việc vào 01/03/2016 và cơ quan đồng ý ký đơn, tôi đã công tác được 26 năm và đóng tiền bhxh trên 25 năm, mức lương chính thức của tôi là 5 triệu 800. Xin cho biết thời gian bao lâu tôi mới lãnh được tiền thôi việc, bhxh và trợ cấp thất nghiệp?....

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản là: Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh.