Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn...

Khi công dân vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm thì thẩm quyền xử phạt không thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nữa.

Anh (chị) có thể làm đơn khiếu nại lần đầu gửi trực tiếp lên Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị chính quyền xã xem xét lại quyết định hành chính của mình hoặc có thể gửi khiếu nại nên tòa án nhân dân cấp huyện đối với quyết định đó.

Việc UBND cấp xã ra quyết định thu hồi đất của gia đình anh (chị) để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp là trái với quy định của pháp luật đất đai.

Đất bãi bồi ven sông, ven biển bao gồm đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông, đất bãi bồi ven biển và đất cù lao trên biển.

Ủy ban nhân xã không có thẩm quyền thu hồi diện tích đất đó của hợp tác xã.