Trường hợp Công ty cổ phần tách thành hai công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng.

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định của pháp luật, trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ luật Lao động năm 2012

Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây: a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chỉ được điều chuyển người lao động làm công việc khác trong hợp đồng với thời gian là không quá 60 ngày làm việc.

Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,...

Ngươi lao động khi bị chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn công việc cũ thì trong khoảng thời gian 1 tháng đầu được giữ nguyên lương, trong thời gian tiếp theo, mức lương có thể chỉ còn 85% mức tiền lương cũ (không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng).

Luật sư tư vấn vụ việc công ty đang thu hẹp sản xuất vì không có hàng để duy trì sản xuất nên cần tiết giảm 1 số nhân sự cũng như sắp xếp điều chuyển làm công việc khác không theo như trong hợp đồng lao động và địa điểm nơi làm việc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều chuyển khu vực làm việc với người lao động mang thai.