Quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

Các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn chưa xác định được được lối mở cho sự thành công bền vững chính là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam thường gặp nhiều rủi ro khi phải đối diện với các vấn đề về tranh chấp pháp lý các thương hiệu, bản quyền công nghệ, cũng như tranh chấp của các cá nhân đồng sáng lập ở trong Doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Một trong những vấn đề đặt ra là phải hoàn thiện khung pháp lý và hình thành được các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp nhằm giúp cho các Doanh nghiệp phát triển được năng lực kinh doanh và năng lực quản trị tài sản, trí tuệ của mình.

Một là, doanh nghiệp khởi nghiệpcần có các yếu tố nào?

Rõ ràng khi bắt đầu khởi nghiệp doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt khi thiếu nền tảng về mặt pháp lý cũng như các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, doanh nghiệp rất khó để rút ngắn được quá trình hình thành các sản phẩm mới và phát triển được mô hình kinh doanh của mình ra thị trường. Do vậy, bên cạnh các vấn đề pháp lý và vai trò của Nhà nước, chúng tôi cho rằng, việc hình thành cộng đồng khởi nghiệp hoạt động theo một chuẩn mực, quy củ, theo các quy định quốc tế cũng quan trọng không kém.

Thực tiễn cho thấy, khi nào chúng ta hình thành được cộng đồng khởi nghiệp và cộng đồng đó cùng chung tay hỗ trợ cho các thành viên khác thì lúc đó chúng ta mới tạo được nền tảng bền vững cho khởi nghiệp. Có rất nhiều hoạt động Nhà nước không thể làm thay doanh nghiệp hay làm thay cộng đồng khởi nghiệp. Muốn hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp phải kết nối với nhau trên cơ sở có các chế tài và quy định, để họ tự hỗ trợ lẫn nhau cũng như vận động cộng đồng một cách hiệu quả. Thời gian qua, Bộ KH-CN đang thúc đẩy kết nối thông qua cổng thông tin về khởi nghiệp quốc gia cũng như cơ sở dữ liệu về tư vấn chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn cũng như cung cấp nền tảng khởi nghiệp một cách thuận lợi nhất cho Thứ nhất, về môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp cần có các yếu tố nào?

Rõ ràng khi bắt đầu khởi nghiệp doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt khi thiếu nền tảng về mặt pháp lý cũng như các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, doanh nghiệp rất khó để rút ngắn được quá trình hình thành các sản phẩm mới và phát triển được mô hình kinh doanh của mình ra thị trường. Do vậy, bên cạnh các vấn đề pháp lý và vai trò của Nhà nước, chúng tôi cho rằng việc hình thành cộng đồng khởi nghiệp hoạt động theo một chuẩn mực, quy củ, theo các quy định quốc tế cũng quan trọng không kém.

Thực tiễn cho thấy, khi nào chúng ta hình thành được cộng đồng khởi nghiệp và cộng đồng đó cùng chung tay hỗ trợ cho các thành viên khác thì lúc đó chúng ta mới tạo được nền tảng bền vững cho khởi nghiệp. Có rất nhiều hoạt động Nhà nước không thể làm thay doanh nghiệp hay làm thay cộng đồng khởi nghiệp. Muốn hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp phải kết nối với nhau trên cơ sở có các chế tài và quy định, để họ tự hỗ trợ lẫn nhau cũng như vận động cộng đồng một cách hiệu quả. Thời gian qua, Bộ KH-CN đang thúc đẩy kết nối thông qua cổng thông tin về khởi nghiệp quốc gia cũng như cơ sở dữ liệu về tư vấn chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn cũng như cung cấp nền tảng khởi nghiệp một cách thuận lợi nhất cho Thứ nhất, về môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp cần có các yếu tố nào?

Rõ ràng khi bắt đầu khởi nghiệp doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt khi thiếu nền tảng về mặt pháp lý cũng như các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, doanh nghiệp rất khó để rút ngắn được quá trình hình thành các sản phẩm mới và phát triển được mô hình kinh doanh của mình ra thị trường. Do vậy, bên cạnh các vấn đề pháp lý và vai trò của Nhà nước, chúng tôi cho rằng việc hình thành cộng đồng khởi nghiệp hoạt động theo một chuẩn mực, quy củ, theo các quy định quốc tế cũng quan trọng không kém.

Thực tiễn cho thấy, khi nào chúng ta hình thành được cộng đồng khởi nghiệp và cộng đồng đó cùng chung tay hỗ trợ cho các thành viên khác thì lúc đó chúng ta mới tạo được nền tảng bền vững cho khởi nghiệp. Có rất nhiều hoạt động Nhà nước không thể làm thay doanh nghiệp hay làm thay cộng đồng khởi nghiệp. Muốn hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp phải kết nối với nhau trên cơ sở có các chế tài và quy định, để họ tự hỗ trợ lẫn nhau cũng như vận động cộng đồng một cách hiệu quả. Thời gian qua, Bộ KH-CN đang thúc đẩy kết nối thông qua cổng thông tin về khởi nghiệp quốc gia cũng như cơ sở dữ liệu về tư vấn chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn cũng như cung cấp nền tảng khởi nghiệp một cách thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Hai là, xác lập được quyền sở hữu trí tuệ chocác doanh nghiệp khởi nghiệp


Về nguyên tắc, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, việc đầu tiên doanh nghiệp phải làm là tiến hành các thủ tục về xác lập quyền sở hữu tác giả, quyền SHTT. Khi sản phẩm được luật pháp bảo hộ thì sẽ tránh được các phiền lụy về tranh chấp nhãn hiệu, thương hiệu và quyền tác giả.

Hiện nay, đơn vị thuộc Bộ KH-CN thực hiện nhiệm vụ này là Cục SHTT và cùng với rất nhiều đơn vị xác lập quyền về SHTT sẽ trợ giúp cho quá trình xây dựng các hồ sơ xác lập, cũng như chứng nhận quyền bảo hộ cho các sản phẩm sáng tạo của doanh nghiệp.

Đây là thủ tục không thể thiếu để bảo đảm cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững và tránh được các tranh chấp trong khuôn khổ pháp lý cũng như bảo đảm cho tài sản trí tuệ được quản trị và phát triển bền vững về sau này.

Như vậy, việc hình thành một tổ chức chuyên về SHTT cho cộng đồng khởi nghiệp là rất quan trọng.Hiệp hội SHTT ở Việt Nam hiện đã được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà chuyên môn làm về lĩnh vực SHTT. Tuy nhiên, điều chúng ta đang muốn nói ở đây là Hiệp hội Các doanh nghiệp sáng tạo kết nối những người hoạt động doanh nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo, đồng hành cùng với các chương trình, các chính sách của Nhà nước nhằm tạo được môi trường lành mạnh nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ KH-CN cũng sẽ có kế hoạch để hình thành cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp một cách bền vững cũng như là tạo môi trường pháp lý, môi trường hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng, bản thân mỗi doanh nghiệp cần nhận thức được rằng, các tranh chấp về SHTT, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay đang không ngừng gia tăng, không chỉ trong giới khởi nghiệp mà còn xảy ra với các doanh nghiệp lâu năm. Cùng với việc xác định phương hướng chiến lược, mở rộng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp cần phải bảo đảm các tài sản trí tuệ được bảo vệ xuyên suốt sự phát triển của mình.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.