Những người được nhận thừa kế không phục thuộc di chúc

Hỏi: Tôi được ba yêu thương hơn các anh em khác trong nhà nên ông đã lập di chúc để tại tòan bộ tài sản cho tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, những ai có quyền được hưởng di sản của ba tôi mà không phục thuộc vào di chúc? (Nguyễn Sơn - Hà Nội)

Hỏi: Tôi được ba yêu thương hơn các anh em khác trong nhà nên ông đã lập di chúc để tại tòan bộ tài sản cho tôi. Nhưng có người nói, tài sản dù có di chúc nhưng vẫn phải chia cho vợ và các con. Đề nghị Luật sư tư vấn, những ai có quyền được hưởng di sản của ba tôi mà không phục thuộc vào di chúc? (Nguyễn Sơn - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Liên quan đến vấn đề anh/ chị quan tâm, chúng tôi trích dẫn quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Điều 626. Quyền của người lập di chúc

"Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản".

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

"1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này".

Theo quy định nói trên, bố chị là người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế theo mong muốn của mình. Vậy trong trường hợp bố anh/chị lập di chúc để lại di sản thừa kế cho một mình anh/chị là không trái pháp luật.

Như vậy, nếu mẹ anh/chị còn sống và trong số các anh em của anh/chị có người là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động thì đây là những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Họ sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 của người thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc của bố anh/chị.

Tóm lại, bố anh/chị có quyền lập di chúc để lại toàn bộ di sản thừa kế cho một mình anh/chị. Tuy nhiên, trong trường hợp có những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo Điều 644 thì pháp luật vẫn sẽ dành chia một phần di sản thừa kế của bố anh/chị cho những người đó và anh/chị chỉ được hưởng phần còn lại của khối di sản được thừa kế theo di chúc.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.