Như thế nào là chi nhánh ngân hàng nước ngoài?

ngân hàng nước ngoài

Hỏi: Tôi đang nghiên cứu Luật các TCTD năm 2010 thì được biết "Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam".Như vậy, việc các ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài này mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch ở Việt Nam thì những chi nhánh này có được gọi là "chi nhánh ngân hàng nước ngoài" theo như định nghĩa trong Luật các TCTD năm 2010 không? Hay chỉ những TCTD ở nước ngoài vào VN mở chi nhánh thì mới được xem là "chi nhánh ngân hàng nước ngoài"? (Thanh Nhàn - Quảng Ngãi)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thương mại - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định như sau:

"Tổ chức tín dụng nước ngoàilà tổ chức tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là loại hình ngân hàng thương mại; công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài là loại hình công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài là loại hình công ty cho thuê tài chính theo quy định của Luật này". (khoản 8 Điều 4)

- "Chi nhánh ngân hàng nước ngoàilà đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam". (khoản 9 Điều 4)

- “Ngân hàng nước ngoài” là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, có hoạt động chủ yếu và thường xuyên là hoạt động ngân hàng". (khoản 1 Điều 7)

- “Ngân hàng liên doanh” là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam, bằng vốn góp của Bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam) và Bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều ngân hàng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Ngân hàng liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam". (khoản 5 Điều 7)

- “Ngân hàng 100% vốn nước ngoài” là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam với 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nước ngoài; trong đó phải có một ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (ngân hàng mẹ). Ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, là pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam. "

Như vậy, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc củangân hàng nước ngoàiđược thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Ngân hàng liên doanh,ngân hàng 100% vốn nước ngoài cùng với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là hình thức hiện diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam cho nênngân hàngnước ngoàimở chi nhánh ở Việt Namthì chi nhánh đó gọilà "chi nhánh ngân hàng nước ngoài".

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.