Luật sư tư vấn về thuế của công ty khi có công ty khác góp vốn

Đối tượng chịu thuế. Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu,...

Hỏi: Hiện tại công ty chúng tôi là một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu thủy sản, do vấn đề tài chính khó khăn công ty chúng tôi không có khả năng tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng.Côngty chúng tôi được một côngty khác góp vốn vào để có nguồn vốn sản xuất kinh doanh theo quytrình sau: Công ty góp vốn sẽ ký hợp đồng cho công ty chúng tôi vay vốn sản xuất cont hàng để chúng tôi xuất khẩu,khi khách hàng nhận được hàng sẽ chuyển tiền về cho côngty chúng tôi và côngty chúng tôi sẽ chuyển trả tiền lại cho côngty góp vốn. Vậy xin cho tôi hỏi nếu vậy về phía côngty chúng tôi sẽ chịu các loại thuế gì?Và côngty góp vốn sẽ chịu các loại thuế gì? (Vũ Trần Hà - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Thứ nhất, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vì hoạt động của công ty bạn chịu sự điều chỉnh của loại thuế này theo qui định củaLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội:

"Điều 2.Đối tượng chịu thuế. Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; 2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước."

Thứ hai, thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bạn theo qui định củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội:

"Điều 3.Thu nhập chịu thuế.1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam."

Với công ty cho công ty bạn vay vốn,cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ khoảnthu nhập cho vay vốn theo qui định như đã nêu trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.