Hết thời gian thử việc, công ty không thông báo kết quả thử việc cho người lao động là trái pháp luật

Học việc và thử việc là cách thức để doanh nghiệp đảm bảo chắc chắn người lao động có thể làm được những công việc tại doanh nghiệp.

Hỏi: Tôi có ký hợp đồng thử việc 02 tháng với một công ty. Trong hợp đồng có nêu rõ, khi hết thời gian thử việc, nếu công ty thấy tôi phù hợp mà tôi không làm việc tại công ty thì tôi sẽ phải bồi thường lại phí đào tạo. Tuy nhiên đã hơn 01 tuần từ ngày hết thời gian thử việc, công ty vẫn chưa liên hệ với tôi về việc có ký hợp đồng lao động chính thức hay không. Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu bây giời tôi chấm dứt hợp đồng thì có phải bồi thường chi phí đào tạo không? (Nguyễn Thương – Thanh Hóa)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Thuỳ - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Liên quan đến vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 như sau:

-Về thời gian thử việc: “Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: 1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác” (Điều 27).

- Về kết thúc thời gian thử việc: “1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận” (Điều 29).

Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn về “Thông báo kết quả về việc làm thử” như sau: “1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động. 2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động”.

Học việc và thử việc là cách thức để doanh nghiệp đảm bảo chắc chắn người lao động có thể làm được những công việc tại doanh nghiệp. Để sau đó, khi ký kết hợp đồng lao động chính thức, doanh nghiệp không mất thời gian cũng như công sức để đào tạo từ đầu cho người lao động. Vì vậy, trong thời gian học việc và thử việc, hợp đồng học việc, thử việc sẽ là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất nhưng vẫn phải tuân thủ những quy định cơ bản của pháp luật.

Đối chiếu trường hợp của anh (chị) với quy định của pháp luật, khi việc làm thử đạt yêu cầu, phía công ty phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Và trước 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, công ty phải thông báo về kết quả công việc trong thời gian anh (chị) thử việc. Nhưng theo thông tin anh (chị) cung cấp, sau khi kết thúc thời gian thử việc 01 tuần, phía công ty vẫn không có thông báo gì cho anh (chị) cả là trái quy định của pháp luật. Hơn nữa, khi hết thời gian thử việc mà công ty không thông báo về việc làm thử và cũng không thực hiện ký kết hợp đồng lao động với anh (chị) nên anh (chị) và công ty không có quan hệ lao động, không có hợp đồng lao động thì không đặt ra vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động như anh (chị) nghĩ. Anh (chị) đã thực hiện đúng theo hợp đồng thử việc nên anh (chị) không phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.