Giá trị pháp lý của di chúc được lập trước khi tái hôn?

Di chúc được lập bằng văn bản có giá trị pháp lý nếu có đủ các nội dung quy định tại Điều 653 Bộ luật dân sự năm 2005

Hỏi: Năm 2008, tôi có lập di chúc để lại ngôi nhà cho con gái. Năm 2015, tôi tái hôn. Đề nghị Luật sư tư vấn, sau khi tôi chết, con gái tôi có được thừa kế như di chúc ghi không? (Phạm Hải - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:
Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động” (Điều 669)

Căn cứ theo quy định pháp luật thừa kế, trường hợp di chúc của anh tuân thủ đúng quy định tại Điều 653 Luật Dân sự năm 2005 về di chúc hợp pháp thì di chúc có hiệu lực, con gái của anh sẽ được hưởng thừa kế theo di chúc. Vì anh đã tái hôn, vợ của anh trở thành người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, hưởng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp này, nếu tài sản của anh chỉ bao gồm ngôi nhà, thì con gái sẽ không được hưởng toàn bộ ngôi nhà mà ngôi nhà này được chia một phần cho vợ anh.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.