Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật và thời điểm mở thừa kế?

Nếu như giấy phân chia tài sản của ông chị là di chúc thì khi ông chị mất di chúc đó mới có hiệu lực

Hỏi: Trước khi mất ông nội tôi có viết giấy phân chia tài sản thành 3 phần cho các bác và bố tôi ( ông tôi có ba người con, hai gái, một trai ). Trước khi ông mất các bác tôi đã làm hết sổ đỏ phần của các bác. Còn phần đất còn lại do nghĩ mình là con trai duy nhất nên bố tôi chưa làm sang tên cho mình và hiện giờ thì sổ đỏ vẫn mang tên ông nội tôi. Giờ bố tôi muốn làm sổ đỏ đứng tên bố tôi nhưng bà nội và các bác tôi lại không đồng ý và bắt phải làm sang tên cho bà nội tôi.Hiện nay bố tôi đang giữ sổ đỏ mang tên ông nội đã mất và bản phô tô giấy phân chia tài sản có chữ ký của ông, bà nội, 02 bác, bố tôi và xác nhận của UBND? ( Vương Văn Quý - Đà Nẵng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật thừa kế – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005:

"Điều 655.Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này."

Theo qui định của pháp luật thì thời điểm mở thừa kếlà thời điểm khi người đó chết. Như vậy, nếu như giấy phân chia tài sản của ông chị là di chúc thì khi ông chị mất di chúc đó mới có hiệu lực. Thời điểm này mới có thể chia tài sản và làm sổ đỏ. Nếu như giấy chia tài sản của ông chị đúng và phù với với qui định của pháp luật về những điều kiện dưới đây thì các bác chị không có cơ sở để yêu cầu bố bạn để bà bạn đứng tên sổ đỏ được.

Di chúc bằng văn bản phải bảo đảm các nội dung sau(Điều 653 BLDS 2005):

"- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản;

-Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc."

Trường hợp di chúc không hợp pháp (giấy phân chia tài sản) , tài sản của ông bạn sau khi mất sẽ được chia theo pháp luật. Do đó, theo qui định của pháp luật thì di sản của ông bạn sẽ được chia thành 4 phần bằng nhau cho bà bạn và ba người con.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.