Điều khoản nào cần quy định trong hợp đồng để hạn chế tối đa rủi ro cho Doanh nghiệp?

Trong hợp đồng thương mại giao kết giữa các doanh nghiệp, họ thường bỏ qua những điều khoản có thể hạn chế tối đa thiệt hại cho các bên như sau...

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198Luật gia Đoàn Thị Bích - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:
Trong hợp đồng thương mại giao kết giữa các doanh nghiệp, họ thường bỏ qua những điều khoản có thể hạn chế tối đa thiệt hại cho các bên như sau:

Điều khoản giải quyết xung đột về nội dung:
Trong quá trình đàm phán hợp đồng, các bên thường dẫn chiếu đến những tài liệu khác để áp dụng như: hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bản ghi nhớ hay phụ lục...Việc này ẩn chứa những rủi ro về xung đột nội dung trong các điều khoản của hợp đồng. Chính vì vậy các bên nên thỏa thuận ưu tiên áp dụng tài liệu nào khi có xung đột nội dung xảy ra.

Khi không có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chấm dứt thì các điều khoản trong hợp đồng cũng được xem là chấm dứt hiệu lực. Chính vì vậy các bên cần quy định rõ nhwungx điều khoản nào không phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng, ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt thì các điều khoản đó vẫn còn hiệu lực pháp lý. Ví dụ như các điều khoản về bảo mật thông tin, bảo hành, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm. Các doanh nghiệp cần quy định rõ điều khoản này trong hợp đồng để ràng buộc trách nhiệm giữa 2 bên với nhau ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt.

Điều khoản chuyển giao nghĩa vụ hợp đồng:
Các bên nên quy định một điều khoản hạn chế quyền của bên có nghĩa vụ chuyển giao nghĩa vụ cho một bên thứ ba. Nếu bên có nghĩa vụ muốn chuyển giao nghĩa vụ một phần hay toàn bộ nghĩa vụ cho một bên thứ ba thì phải thông báo với bên còn lại và phải được sự chấp thuận đồng ý của phái bên kia.

Điều khoản thông báo:
Trong khi thực hiện hợp đồng thương mai., mỗi bên có trách nhiệm phải thoogn báo cho nhau biết về việc vi phạm hợp đồng, sự kiện bất khả kháng, việc chấm dứt hợp đồng hay thay đổi một số nội dung của hợp đồng. Chính vì vậy các bên nên quy định rõ ràng điều khoản thông báo trong hợp đồng.
Điều khoản này cần chỉ ra được hình thức thông báo là gì? Thời điểm nhận và gửi thông báo là khi nào?Trách nhiệm của bên có thông báo khi gửi thông báo và trách nhiệm của bên còn lại khi đã nhận được thông báo là gì?

Điều khoản chi phí giải quyết tranh chấp:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng có thể sẽ phát sinh tranh chấp giữa các bên mà không thêt hòa giải được. Điều này bắt buộc các bên phải nhờ Tòa án hoặc Trọng tài để giải quyết dẫn đến phát sinh chi phí khá tón kém trong qua trình giải quyết tranh chấp. Vì thế các bên nên quy định rõ ràng chi phí giải quyết tranh chấp sẽ do bên nào trả. Điều này bảo vệ lợi ích cho các bên và cũng làm khuyến khích các bên tự thương lượng khi có tranh chấp hơn là đưa nhau ra kiện.
VD: Mọi chi phí giải quyết tại Trọng tài thương mại Việt Nam (VIAC) sẽ do bên thua kiện chi trả.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@everest.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.