Di chúc miệng được đánh máy có hiệu lực pháp luật không?

Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng.

Hỏi: Gia đình tôi được cấp một bìa đỏ đất ở 2002, bìa đỏ mang tên hộ ông LHM. Trong gia đình tôi lúc đó có bố tôi và 4 cô con gái. Năm 2007, các người con chuyển khẩu đi chỉ còn mình ông. Năm 2012, ông lập gđ riêng và có thêm một người con. Tháng 4 năm 2013 ông nhập khẩu cho hai mẹ con bà kia vào sổ hộ khẩu của ông.Tháng 5 năm 2013, bìa đỏ kia đổi thành bìa hồng theo đợt đo vilat và vẫn mang tên hộ ông LHM. Tháng 3 năm 2014, ông bị ốm, hai mẹ con bà kia bỏ đi không trông nom. Đầu tháng 6, ông có nhờ 2 người không họ hàng đến làm chứng và lập một di chúc. Vì tay yếu nên ông nhờ một trong hai người kia đánh máy trước mặt mấy người con và điểm chỉ vào di chúc, hai người làm chứng cũng kí xác nhận vào di chúc .Trong di chúc có nói ông giao quyền sử dụng của ông ở mảnh đất 155m2 cho người con gái lớn và chị này có trách nhiệm trông nom, thờ cúng ông bà và bố mẹ. Thưa luật sư di chúc bố tôi lập là di chúc bằng văn bản có người làm chứng có hợp pháp không? (Hà Anh - Nam Định)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 656 Bộ luật dân sự 2005 quy định về tính hợp pháp của di chúc bằng văn bản có người làm chứng như sau:

"Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 653 và Điều 654 của Bộ luật này".

Như vậy việc bố của bạn không thể viết nên nhờ người khác viết hộ di chúc thể hiện ý chí của mình là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Và những người làm chứng phải đảm bảo các điều kiện như sau: không phải là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người làm chứng phải là người đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đồng thời nội dung của di chúc phải có các nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật dân sự (điều 653).

Nếu hai người làm chứng cho di chúc của bố bạn đáp ứng được điều kiện trên và di chúc có đầy đủ các nội dung cơ bản thì di chúc trên của bố anh là di chúc hợp pháp và sẽcó hiệu lực pháp luật khi bố anh mất. Tài sản sẽ được chia theo như di chúc đã định đoạt.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.