Di chúc của chồng không chia tài sản cho vợ, vợ có được hưởng thừa kế không?

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó...

Hỏi: Cha tôi có 4 người con, tôi, Hoàng, Duy, Huyền. Trong đó, Duy và Hoàng là con của vợ cũ, tôi và Huyền là con của người vợ hợp pháp bây giờ. Cha tôi mất để lại di chúc chia tài sản cho cả 4 người con nhưng tất cả tài sản được chia lại không có phần của mẹ tôi. Vậy đề nghị Luật sư tư vấn, mẹ tôi có được hưởng thừa kế không? (Lê Tiến - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp Luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 669, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này: 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”

Như vậy, theo quy định trên, mặc dù mẹ anh/chị được bố anh/chị cho hưởng di sản nhưng vẫn đương nhiên được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.