Chung cư T6/08 (Cổ Nhuế): Lo tranh chấp - Ban quản trị ‘mặc kệ’ an toàn của cư dân

Cho rằng, Trưởng ban quản trị có ‘sai phạm nghiêm trọng’ khi tự ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành, 05/07 thành viên Ban quản trị tự miễn nhiệm Trưởng ban quản trị, bầu Quyền trưởng ban quản trị, sau đó tự ký hợp đồng bảo trì, tự rút tiền quỹ...

Công ty Luật TNHH Everest được Công ty Ngọc Minh Gia ủy quyền làm việc các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Ký hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành chung cư, nhưng... không thực hiện

Tài liệu do khách hàng cung cấp thể hiện: Ngày 17/08/2018, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 4620/QĐ-UBND về việc công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư T6/08 Khu đô thị mới Cổ Nhuế phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban quản trị). Ban quản trị gồm bảy (07) thành viên, do ông Nguyễn Văn Tâm làm người đại diện theo pháp luật, Trưởng ban quản trị.

Chung cư T06/08 là 01/15 công trình không có khả năng khắc phục vi phạm PCCC
Cụm nhà chung cư T06/08 là 01/15 công trình không có khả năng khắc phục vi phạm PCCC tại Hà Nội

Sau khi được công nhận, Ban quản trị ký với Công ty Ngọc Minh Gia hợp đồng tư vấn bàn giao từ Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án T6/08 - Tổng cục V - Bộ Công an) cho Ban quản trị.

Trong quá trình này, hai bên đã nhiều lần làm việc, trao đổi các vấn đề còn tồn đọng của Chung cư T6/08, đặc biệt là việc Cụm nhà chung cư T6/08 là 01/79 công trình nhà chung cư cao tầng tồn tại vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong quá trình tư vấn, các bên đều nhận thức các vấn đề cấp bách của Cụm nhà chung cư T06/08: Cụm nhà chung cư T06/08 đã có Ban quản trị mới, do đó Chủ đầu tư không tham gia vận hành tòa nhà từ đầu năm 2019. Hai bên đã nhiều lần bàn bạc về việc Ban quản trị sẽ ký hợp đồng vận hành với Công ty Ngọc Minh Gia. Trong đó, điều khoản cơ bản như: giá dịch vụ giữ nguyên, các hạng mục công việc mà đơn vị quản lý vận hành cũ đã thực hiện tốt, hai bên thống nhất sẽ không thay đổi.

Theo quy định của pháp luật nhà ở (Điểm d Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 02/2016/TT-BXD) thì thẩm quyền thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư của do Hội nghị nhà chung cư quyết định theo đề xuất của Ban quản trị.

Cũng theo quy định của pháp luật Nhà ở (Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 02/2016/TT-BXD): "trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư không được thuê người lao động, không được thành lập các bộ phận trực thuộc".

Theo các quy định này, Ban quản trị đúng ra phải tổ chức họp Hội nghị cụm nhà chung cư T06/08 (thường niên hoặc bất thường) để thông qua việc thay thế đơn vị quản lý vận hành (từ Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án T6/08 sang Công ty Ngọc Minh Gia hoặc đơn vị khác). Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã không còn tham gia quản lý vận hành Cụm nhà chung cư T6/08 từ ngày 01/01/2019, trong khi đó, Ban quản trị không được thuê người lao động, không được thành lập các bộ phận trực thuộc. Cho nên, việc ký hợp đồng để thuê đơn vị quản lý vận hành mới là cấp bách và không thể đợi kết quả họp Hội nghị cụm nhà chung cư T06/08 (đến nay đã 06 tháng kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành tòa nhà cũ chấm dứt hợp đồng, Ban quản trị không có bất cứ kế hoạch nào về việc sẽ tổ chức họp Hội nghị chung cư).

Căn cứ vào những nội dung đã được các bên thảo luận và trước những vấn đề cấp bách của Cụm nhà chung cư T06/08, vào ngày 15/01/2019, đại diện cho Ban quản trị là ông Nguyễn Văn Tâm đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành số 02/HĐQLVH-T6/08 với đại diện Công ty Ngọc Minh Gia. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng vận hành được ký, một số thành viên Ban quản trị cho rằng, ông Nguyễn Văn Tâm ‘sai phạm nghiêm trọng’, khi ký hợp đồng quản lý vận hành mà không được sự nhất trí của Ban quản trị. Từ đó tới nay, một số thành viên Ban quản trị cản trở, không bàn giao tài liệu, không cho Công ty Ngọc Minh Gia tiếp quản quản lý vận hành Chung cư T06/08 mặc dù hợp đồng đã có hiệu lực.

Ngày 01/03/2019, trong cuộc họp Ban quản trị ông Nguyễn Minh Tâm thông báo về chuyển chỗ ở. Các thành viên thảo luận và biểu quyết (05/07 phiếu) về việc thực hiện thủ tục miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm (Trưởng ban quản trị) và bầu Trưởng ban quản trị mới. Biên bản cuộc họp ghi rõ: nội dung này sẽ phải thông qua tại Hội nghị Cụm chung cư T06/08 theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

'Bận' tranh chấp - Ban quản trị ‘mặc kệ’ an toàn của cư dân

Mặc dù cho rằng ông Nguyễn Văn Tâm có ‘sai phạm nghiêm trọng’ (so với quy định của Luật Nhà ở khi ký hợp đồng quản lý vận hành với Công ty Ngọc Minh Gia khi chưa thông qua Hội nghị cụm nhà chung cư T06/08), thế nhưng chính các thành viên này sau đó đã 'bỏ qua' các quy định của Luật Nhà ở, tự ‘bầu’ ông Nguyễn Văn Luân - thành viên Ban quản trị giữ chức vụ Quyền trưởng ban quản trị (không có trong Luật Nhà ở). Sau khi nhận 'chức vụ tự phong' này, thì:

- Ngày 23/05/2019, ông Nguyễn Văn Luân ký hợp đồng Hợp đồng dịch vụ cung cấp và lắp đặt thiết bị số 311/2019/HĐDV với Công ty TNHH phát triển PNT Việt Nam, trị giá 187.404.000 đồng (một trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm linh bốn ngàn đồng), mà không cần lấy ý kiến của ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng ban quản trị.

- Ngày 21/06/2019, mặc dù ông Nguyễn Văn Tâm không ký Séc rút tiền, nhưng không rõ bằng cách nào, các thành viên Ban quản trị đã rút được số tiền 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) từ tài khoản của Ban quản trị tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (không rõ nhằm mục đích gì).

Về những vấn đề này, trong công văn gửi các thành viên Ban quản trị vào ngày 03/07/2019, ông Nguyễn Văn Tâm khẳng định:

Dù không có ủy quyền của tôi (Nguyễn Văn Tâm), nhưng trong suốt thời gian qua (04 tháng, từ 01/03/2019 đến 30/06/2019), nhiều hoạt động quan trọng của Ban quản trị lại được các thành viên tự thực hiện không thông báo cho tôi (Nguyễn Văn Tâm), cụ thể:

- Các thành viên Ban quản trị từ chối thực hiện Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà đã ký với Công ty Cổ phần Ngọc Minh Gia không chỉ vi phạm hợp đồng đã ký giữa các bên mà còn đặt cư dân và các thành viên của Ban quản trị vào tình trạng mất an toàn cao nếu xảy ra sự cố như: tai nạn, trộm cắp, hỏa hoạn…;

- Ngày 23/05/2019, ông Vũ Duy Luân lấy tư cách Quyền Trưởng Ban quản trị (không có trong Luật Nhà ở) ký Hợp đồng dịch vụ cung cấp và lắp đặt thiết bị số 311/2019/HĐDV với Công ty TNHH phát triển PNT Việt Nam trị giá 187.404.000 đồng;

- Ngày 21/06/2019, các thành viên Ban quản trị tự ý rút 400.000.000 đồng (không rõ mục đích) từ tài khoản của Ban quản trị tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc về kế toán và quy định về tổ chức và hoạt động của Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở.

Về việc “rút ruột” tiền Quỹ, tôi (Nguyễn Văn Tâm) cho rằng, đây là những sai phạm nghiêm trọng, tôi sẽ văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý người vi phạm theo quy định.

Trước đó, tại buổi họp Ban quản trị có rất nhiều vấn đề cấp bách của Cụm nhà chung cư T6/08 KĐT mới Cổ Nhuế, đặc biệt là việc: Cụm nhà chung cư T06/08 chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, không có đơn vị vận hành chuyên nghiệp, Ban quản trị tự thuê lao động không có hợp đồng lao động không đóng bảo hiểm xã hội…

Tuy nhiên, kể ngày Ban quản trị được công nhận chính thức tới nay (từ ngày 21/08/2018), vấn đề này vẫn chưa được Ban quản trị giải quyết. Trong khi đó, tôi (Nguyễn Văn Tâm) thấy rằng, một số thành viên Ban quản trị vì vướng mắc cá nhân với tôi (Nguyễn Văn Tâm), bất chấp quyền lợi của cư dân, tiếp tục thực hiện nhiều công việc ngoài phạm vi thẩm quyền của Ban quản trị.

Cụm nhà chung cư T6/08 Khu đô thị mới Cổ Nhuế mất an toàn về phòng cháy chữa cháy:

Ngày 26/06/2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 152/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo thông báo này, Khu Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V - Bộ Công an (Chung cư T6/08) Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) là 01/79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Ngày 05/04/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 64/TB-VP, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu: trong tổng số 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm đã có 50/79 công trình được nghiệm thu về PCCC, 29/79 công trình còn tồn tại vi phạm quy định về PCCC. Trong đó, 14 công trình có khả năng khắc phục, Chung cư T06/08 là 01/15 công trình không có khả năng khắc phục. Sau ngày 30/04/2018 mà các chung cư, nhà cao tầng vi phạm nói trên chưa hoàn thiện, đảm bảo an toàn PCCC thì Cảnh sát PCCC, Công an thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ các công trình còn tồn tại vi phạm sang cơ quan điều tra (Công an thành phố Hà Nội) để điều tra, xem xét xử lý, khởi tố đúng quy định của pháp luật.