Chủ hộ kinh doanh cá thể có thể đồng thời là chủ sở hữu công ty TNHH MTV không?

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do đó hoàn toàn có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hỏi: Tôi hiện là chủ một hộ kinh doanh cá thể. Nay tôi muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi đứng tên làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có thể đồng thời làm chủ hộ kinh doanh cá thể và chủ sở hữu công ty TNHH MTV không?? (Trần Văn Nam - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia - Nguyễn Thị Hoài Thương Tổ tư vấn Luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 67 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, như sau:

“Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại”.

Như vậy pháp luật không cho phép cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Còn không có quy định cấm đối với trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do đó anh (chị) hoàn toàn có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@luatviet.net.vn.

2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.